Voorwaarden

Om je goed van dienst te kunnen zijn is het belangrijk dat onze verwachtingen op één lijn liggen. Lees daarom de informatie op mijn website en de onderstaande voorwaarden.

 

Algemeen

Praktijk Je Pure Zelf is aangesloten bij beroepsvereniging CAT en geschillencommissie GAT.
Alle therapeuten, aangesloten bij een beroepsvereniging in Nederland (zoals verplicht is via de Wkkgz), zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en werken volgens Algemene Leveringsvoorwaarden. Zie voor meer informatie www.catcollectief.nl. en/of www.gatgeschillen.nl.

De behandelaar zal ten alle tijden handelen naar de ‘meldcode huiselijk geweld’.

Van de behandelaar mag worden verwacht dat er correct gehandeld wordt in het geval van een (levens)bedreigende situatie: inschakelen van de benodigde kennis en kunde (112) om de situatie af te wenden.

 

Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

Wanneer je bij Je Pure Zelf komt, ben je op bezoek. Jouw aanwezigheid in de praktijk valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid, net als het wel of niet inschakelen van de reguliere geneeskunde voor jouw proces of heling. Neem bij klachten (ook) altijd contact op met een medisch specialist zoals de huisarts, fysiotherapeut of psycholoog.

Holistische coaching / Energetische therapie is bedoelt voor gezonde personen.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid. Praktijk Je Pure Zelf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gezondheid van de coachee/cliënt: de behandelaar is geen medisch specialist en de begeleiding vanuit Je Pure Zelf is complementair en vervangt dus niet de reguliere geneeskunde.

Cliënten die onder behandeling zijn bij een arts/specialist worden geadviseerd om voor aanvang van een traject (coaching, healing of leefstijl) met diegene contact op te nemen: indien er medicatie wordt gebruikt moet er duidelijk met de arts zijn overlegd hoe hierin begeleid te worden (advies arts kunnen tonen) -> het wel of niet opvolgen van dit advies is voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.

Consulten die worden gevolgd bij Praktijk Je Pure Zelf zijn volledig op vrijwillige basis. De gesprekken of vragen tijdens de coaching en counseling kunnen confronterend of inzichtgevend gevend zijn. Een innerlijke motivatie en wens om (iets) te willen veranderen, een oprechte en een open houding naar het traject en jezelf is hierin gewenst.

De behandelaar van praktijk Je Pure Zelf neemt uiterste nauwkeurigheid in acht en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, wanneer het resultaat van de therapie niet aan de verwachtingen voldoet.

De adviezen en aanwijzingen van de coach/therapeut, zoals in deze in de sessie zijn, gelden in het kader van het heel wordingsproces van de cliënt. Praktijk Je Pure Zelf is niet verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen daarvan en het gevolg voor de voortgang van het proces.

Praktijk Je Pure Zelf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de ondersteunende middelen die de cliënt afneemt en gebruikt.

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de opgegeven gegevens, zoals namen en (email)adressen, waarmee wordt gecommuniceerd en waarover informatie wordt gedeeld.

 

Vertrouwelijkheid

Dat wat in de praktijk wordt besproken wordt niet gedeeld wordt met derden. Alleen met expliciete toestemming van coachee/cliënt wordt informatie gedeeld met derden, zoals: huisarts, specialist of andere therapeut, in het geval van overdracht en/of doorverwijzing naar anderen die al dan niet bij de zorgverlening betrokken zijn. Een uitzondering hierop geldt voor het wettelijk verplicht delen van administratieve gegevens aan bv. een Administratiekantoor of de Belastingdienst.

Cliënt heeft het recht op inzage in zijn/haar dossier binnen de muren van de praktijk en alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming die daarop betrekking hebben: een dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn bewaard.

 

Afspraken

Het maken van een afspraak gaat via de website (via de email), via de telefoon of persoonlijk.
De afspraken gaan per keer of voor een aantal keer (een traject).
Een afspraak is geldig nadat dit schriftelijk is bevestigd door Praktijk Je Pure Zelf.

Een afspraak kan tot 2 dagen van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Een uitzondering hierop is door ziekte of als door weersomstandigheden code oranje wordt afgegeven.

Praktijk Je Pure Zelf behoudt zich het recht voor om 100% van het consult in rekening te brengen, wanneer de cliënt niet op de afspraak verschijnt zonder kennisgeving vooraf, en 50% van het consult, indien de afspraak 1 werkdag* voor aanvang op enigerlei wijze wordt afgezegd. *zie voor ‘wat is een werkdag’ de openingstijden van de Praktijk.

Kom niet eerder (± 5 minuten) of later dan de afgesproken tijd.

 

Tarieven

Gemiddeld kost een sessie bij Je Pure Zelf: € 65,- per uur.

Het verschuldigde bedrag wordt aan het einde van de sessie voldaan (PIN).

Kosten voor coaching op een externe locatie en eventuele reis- en parkeerkosten zijn additioneel.

Consulten van Je Pure Zelf worden niet vergoed door de verzekering, maar mogelijk wil jouw werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Informeer naar deze mogelijkheid bij je werkgever (volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerkers en hierdoor ontstaat ruimte om dit te bespreken).

Je Pure Zelf valt onder de ‘Kleine Ondernemers Regeling’ waardoor het tarief btw vrij is.

 

Nieuwsbrief

De informatie in mijn Nieuwsbrief/Blog is ter ondersteuning van en naar een gezonde leefstijl. Ik hoop je met mijn Blogs te prikkelen. Om je bewust te maken van je eigen kracht, je leefstijl, je wensen en je doelen om zo de beste versie van jezelf te worden en te zijn: Je Pure Zelf. De informatie is enkel bestemd om jouw kennis te vergroten en is geen medisch advies.

 

28januari2023 (kleine aanvullingen per 01jul2023)