Voorwaarden

Om je goed van dienst te kunnen zijn is het belangrijk dat onze verwachtingen op één lijn liggen. Lees hiervoor de informatie op mijn website en de onderstaande voorwaarden.

 

Algemeen

Praktijk Je Pure Zelf is aangesloten bij het CAT.
Alle therapeuten, aangesloten bij een beroepsvereniging in Nederland (zoals verplicht is via de Wkkgz), zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en werken volgens Algemene Leveringsvoorwaarden, zie www.catcollectief.nl.

De behandelaar zal ten alle tijden handelen naar de ‘meldcode huiselijk geweld’.

Van de behandelaar mag worden verwacht dat er correct gehandeld wordt in het geval van een (levens)bedreigende situatie: inschakelen van de benodigde kennis en kunde (112) om de situatie af te wenden.

 

Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

Wanneer je bij Je Pure Zelf komt, ben je op bezoek. Jouw aanwezigheid in de praktijk valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid, net als het wel of niet inschakelen van de reguliere geneeskunde voor jouw proces of heling. Neem bij klachten (ook) altijd contact op met een medisch specialist zoals de huisarts, fysiotherapeut of psycholoog.

Cliënten die onder behandeling zijn bij een arts/specialist worden geadviseerd om voor aanvang van een traject (coaching, healing of leefstijl) contact op te nemen met hem/haar: indien er medicatie wordt gebruikt moet er duidelijk met de arts zijn overlegd hoe je hierin begeleid kan worden (advies arts kunnen tonen). Het wel of niet opvolgen van dit advies is voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid.

Consulten die worden gevolgd bij Praktijk Je Pure Zelf zijn volledig op vrijwillige basis.

De behandelaar van praktijk Je Pure Zelf neemt uiterste nauwkeurigheid in acht en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, wanneer het resultaat van de therapie niet aan de verwachtingen voldoet.

Praktijk Je Pure Zelf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gezondheid van de coachee/cliënt. De behandelaar is geen medisch specialist: de begeleiding vanuit Je Pure Zelf is complementair en vervangt dus niet de reguliere geneeskunde.

De adviezen en aanwijzingen van de coach/therapeut, zoals in deze in de sessie zijn, gelden in het kader van het heel wordingsproces van de cliënt. Praktijk Je Pure Zelf is niet verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen daarvan en het gevolg voor de voortgang van het proces.

Praktijk Je Pure Zelf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de ondersteunende middelen die de cliënt afneemt en gebruikt.

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de opgegeven gegevens, zoals namen en (email)adressen, waarmee wordt gecommuniceerd en waar over informatie wordt gedeeld.

 

Vertrouwelijkheid

Dat wat in de praktijk wordt besproken niet gedeeld wordt met derden, anders dan met toestemming van ondergetekende: na het geven van expliciet toestemming wordt informatie gedeeld met derden: huisarts, specialist of andere therapeut, in het geval van overdracht en/of doorverwijzing naar anderen die al dan niet bij de zorgverlening betrokken zijn. En geeft hierbij per situatie wel of geen toesteming.

Cliënt heeft het recht op inzage in zijn/haar dossier binnen de muren van de praktijk en alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming die daarop betrekking hebben: het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn bewaard.

 

Afspraken

Het maken van een afspraak gaat via de website (via de email), via de telefoon of persoonlijk.

De afspraken gaan per keer of voor een aantal keer (een traject).

Een afspraak is geldig nadat dit schriftelijk is bevestigd door Praktijk Je Pure Zelf.

Een afspraak kan tot 2 dagen van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Een uitzondering hierop is door ziekte of als door weersomstandigheden code oranje wordt afgegeven.

Praktijk Je Pure Zelf behoudt zich het recht voor om 100% van het consult in rekening te brengen, wanneer de cliënt niet op de afspraak verschijnt zonder kennisgeving vooraf, en 50% van het consult, indien de afspraak 1 werkdag voor aanvang op enigerlei wijze wordt afgezegd.

 

Tarieven

Gemiddeld kost een gesprek/sessie bij Je Pure Zelf: € 45,- per uur.

Het verschuldigde bedrag kan van te voren, of naderhand, worden overgemaakt.
Pinnen wordt mogelijk vanaf Q1/Q2 2023.

Kosten voor coaching op een externe locatie en eventuele reis- en parkeerkosten zijn additioneel.

Consulten van Je Pure Zelf worden niet vergoed door de verzekering, maar mogelijk wil jouw werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Informeer naar deze mogelijkheid bij je werkgever (volgens de Arbowet is de werkgever namelijk verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerkers).

Je Pure Zelf valt onder de ‘Kleine Ondernemers Regeling’ waardoor het tarief btw vrij is.

 

Nieuwsbrief

De informatie in mijn Nieuwsbrief/Blog is ter ondersteuning van en naar een gezonde leefstijl. Ik hoop je met mijn Blogs te prikkelen. Om je bewust te maken van je eigen kracht, je leefstijl, je wensen en je doelen om zo de beste versie van jezelf te worden en te zijn: Je Pure Zelf. De informatie is enkel bestemd om jouw kennis te vergroten en is geen medisch advies.

 

28januari2023