ONTDEK HET ENNEAGRAM EN JOUW ENNEATYPE !

Het afgelopen jaar 2022/2023 heb ik een opleiding gevolgd tot Energetisch therapeut, via de Vision-of-Life coachopleiding en ik vertel jullie daar bijdeze graag meer over.

De Vision-of-Life coachopleiding is een unieke opleiding die handvatten en vaardigheden biedt om mensen te begeleiden naar een betekenisvol en vervuld leven door tal van mogelijkheden om patronen en overtuigingen te onderzoeken. Met als waardevol onderdeel het gebruik van de kennis van het Enneagram om via diepgaande oefeningen en zelfreflectie persoonlijke groei te realiseren, zodat je (beter) in staat bent om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Enneagram karakters JPZHet Enneagram is een model dat 9 persoonlijkheidsstructuren onderscheidt. Werken met het Enneagram betekent dat je jezelf leert kennen en begrijpen en je vindt wat jou ten diepste drijft. Je ontdekt je typische valkuilen en beperkingen en leert daar bewuster mee omgaan. Wanneer je inzicht hebt in jezelf, kun je je kwaliteiten bewust inzetten en daarmee eenvoudiger het beste uit jezelf en uit anderen halen, waardoor jij en je werk transformeren.

Omdat ik inmiddels ook als coach werk vanuit deze kennis neem ik jullie daarom in deze Nieuwsbrief mee in de kennis van het Enneagram en de 9 Enneatypes (persoonlijkheidskenmerken) van waaruit ieder mens leeft, met hun kwaliteiten en hun valkuilen. Door deze Nieuwsbrief te lezen zul je inzicht krijgen in jezelf én de mensen in je omgeving wellicht veel beter begrijpen.

Dus lees onderstaande informatie en doe er je voordeel mee!

 

Het Enneagram

Het Enneagram heeft zijn oorsprong in de mystieke wijsheden van 2500 jaar terug en het heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld tot het huidige model: 9 punten op een cirkel die onderling verbonden zijn (N.B. ennea betekent negen in het Grieks).

Het model dient op twee manieren: 1. als procesmodel, om de voortgang van een proces te monitoren door de punten onderling te verbinden (langs de cirkelrand en binnendoor) en 2. als persoonlijkheidsstructuur van de negen Enneatypes.

Het Enneagram ziet er zo uit:

Enneagram symbool JPZ

 

De negen Ennea-types

Vanuit de filosofie van de opleiding wordt er van uitgegaan dat ieder levend wezen een Zielen-energie/Godsvonk heeft die voor het aardse leven heeft ‘gekozen’. Deze energie kiest dan ook een Levensdoel (thema), de omstandigheden en de persoonlijkheid (het Enneatype) om dit levensdoel zo goed mogelijk te leven.

Je zou kunnen zeggen dat jij, jouw Ziel, de Kapitein bent op een schip dat vaart op de Levenswateren die soms kalm is en soms stormachtig. Je bent op dat schip niet alleen want je hebt de beschikking over negen Bemanningsleden -de Enneatypen- met ieder hun unieke kwaliteiten. En deze kwaliteiten kun jij, als Kapitein, naar behoeven daar waar nodig inzetten om dit schip zo goed mogelijk te bevaren. Daarnaast heb je één van deze negen persoonlijkheden (Enneatypen / Bemanningsleden) gekozen als ‘rechterhand’, jouw grootste vriend, het Enneatype met de meest optimale kwaliteiten voor je Levensdoel.

Echter kan een onverwachte en ingrijpende gebeurtenis er voor zorgen dat je (tijdelijk) de kwaliteiten van een ander Enneatype kiest, omdat die jou op dat moment het beste door de situatie heen kan helpen. En in een volgende vervelende situatie kan dat opnieuw gebeuren, waardoor je gedurende je leven meerdere types kan leven en daardoor steeds verder afraakt van je oorspronkelijke type. Hierdoor kun je het gevoel krijgen van je pad af te zijn geraakt of kan denken ‘Is dit het nu?’, ‘Wie ben ik eigenlijk?’, etc.. Het afdwalen van je eigenlijke pad gebeurt allemaal onbewust, waardoor het nog niet zo gemakkelijk is om terug te komen naar wat en hoe je van oorsprong mag zijn.

 

Ook al leeft iedereen vanuit één van de negen Enneatypes, is iedereen toch uniek doordat alle types op een eigen manier geleefd worden vanuit opgedane ervaringen, of iemand extravert of introvert is, wat iemands horoscoop is, etc.

Hieronder volgt een korte uitleg van alle negen types en wellicht sluit dan al één of meerdere types aan bij jou.

EnneaTypes info JPZ

Ben je nieuwsgierig geworden?
Wil jij weten welk Enneatype jij op dit moment leeft?
Heb je behoefte aan energetische Vision-of-Life coaching ?

Neem contact op

…of lees nog even verder voor meer informatie over de verschillende types.
Je leest er over de kwaliteiten en valkuilen die je kunt gebruiken om een fijner leven te leiden.

 

Doeners, Voelers en Denkers

Ieder type leeft vanuit een overtuiging, bijvoorbeeld ik wil het goed doen, ik wil succes hebben, of ik wil in controle zijn. En deze overtuigingen worden aangestuurd door een onderliggende angst, bijvoorbeeld om niet goed genoeg te zijn, een looser te zijn of zwak te zijn. Hiertoe bestaan 9 aansturingen, verdeeld in 3 groepen:

 • een groep die reageert vanuit hun buik, gedreven door woede: de doeners
 • een groep die reageert vanuit hun hart, gedreven door imago: de voelers
 • een groep die reageert vanuit hun hoofd, gedreven door angst: de denkers

De reacties worden op 3 manieren geuit: in iedere groep zit een type dat dit naar *buiten toe uit, *neutraal is (onderdruk of verdoofd) of dit *intern -tijdelijk- wegstopt.

 

de Doeners

De personen met een Enneatype in de groep van het ‘buikcentrum’ zijn gericht op zaken van het lichaam, zoals actief (of juist niet) reageren op impulsen, aanwezig zijn, instincten volgen. Ze zijn gevoelig voor sfeer, prikkels en wat er in een ruimte gebeurt. Ze hebben moeite met macht en grenzen (of het gebrek hieraan).

EnneaType 8 JPZde Bepaler / de Baas
*Ik ben sterk, machtig en onneembaar*
Ik ben sterk en ik weet wat ik wil. Ik kom op voor de zwakkeren.
Mensen vinden mij dominant.

Dit zijn de strijders: als zij voelen dat het de waarheid is dan gaan ze ervoor. Ze hebben een hoog rechtvaardigheidsgevoel en komen op voor de zwakkeren. Ze zijn van nature assertief en direct, en respect vinden ze erg belangrijk. Ze bewegen weg van de eigen kwetsbaarheid door stevig de macht en controle te behouden en hun eigen zwakten te ontkennen. Voor anderen is dit type heel krachtig en intimiderend. En hoewel ze niet rancuneus zijn ondervinden ze wel veel strijd in hun leven.
Vaardigheden o.a. leiding nemen, beschermen, rechtvaardigheid.
Type 8 mag leren “Ik kan kwetsbaar zijn en mensen vertrouwen”.

EnneaType 9 JPZde Bemiddelaar
*Ik ben een liefdevol welwillend mens*
Ik hou van rust. Ik wil niet onder druk worden gezet.
Ik leef graag mijn eigen ritme.

Heeft ten diepste de behoefte aan vrede en harmonie, innerlijke rust en gaat confrontaties uit de weg. De fixatie op harmonie met de ander is belangrijker dan hun eigen mening en ze bewegen gemakkelijk mee met anderen en doen daarmee hun eigen mening en belangrijkheid te kort. Het zijn goede luisteraars en kunnen zich goed inleven. Ze verbinden dingen en mensen, omdat ze altijd zien wat de overeenkomsten zijn. De woede van type negen is passief-agressief: woede wordt verdoofd omdat dit conflict geeft.
Vaardigheden o.a. inlevingsvermogen, sensitief, aanpassen.
Type 9 mag leren “Ik mag mezelf laten gelden”.

EnneaType 1 JPZde Perfectionist
*Ik ben een goed mens en gedraag me goed*
Ik werk hard, de lat ligt hoog. Ik moet veel van mezelf.
Ik wil een goed en juist mens zijn.

Vinden ten diepste dat ze het juiste -het goede- moeten doen. Ze mogen geen fouten maken en doen er alles aan om dat tegen te gaan. Ze fixeren zich op perfectie, discipline en hard werken. Ze hebben hoge normen en waarden en beoordelen alles en iedereen daar op, inclusief zichzelf. De lat ligt hoog, want als je fouten maakt, houden mensen niet meer van je. Alles gebeurt zoals zij vinden dat het hoort, de eigen impulsen worden onderdrukt want emoties zoals b.v. woede of ergernis, worden niet getoond.
Vaardigheden o.a. doen, verbeteren, discipline, zorgvuldig.
Type 1 mag leren “Ik mag fouten maken”.

 

de Voelers

De personen met een Enneatype in de groep van het ‘hartcentrum’ nemen de wereld waar via een ‘emotioneel filter’ en leven vanuit de zaken van het hart: emoties, voelen, liefde, genegenheid. Het krijgen van aandacht is belangrijk voor dit type door dingen te doen die bijdragen aan het in contact zijn met de mensen. Ze zijn bezig met hun imago, met het goed overkomen op of het goed doen voor anderen, met waardering, erkenning en bewondering. Ze kijken naar zichzelf met de ogen van anderen. Verdriet staat aan de basis van hun mechanisme: van het iets of iemand kwijtraken, van het afgescheiden zijn, het alleen voelen.

EnneaType 2 JPZde Helper / de Gever
*Ik ben een beminnelijk mens*
Ik ben anderen graag van dienst.
Ik zie gemakkelijk wat anderen nodig hebben.

Beweegt weg van zichzelf en de eigen behoeften door samen te zijn met anderen en er voor anderen te zijn. Ze zijn een relatie-junkie en zetten hun sociale vaardigheden in om gezellig samen te zijn. Ze maken makkelijk contact en hebben heel veel kennissen. Ze hebben een ‘antenne’ om te zien waar anderen behoefte aan hebben en ze zoeken waardering voor wat ze doen. Ze willen nodig zijn en willen gezien worden als een vriendelijk mens die onmisbaar is. Het geven moet wel iets opleveren. Echter hulp ontvangen vinden ze moeilijk, wordt niet gezien of wuiven ze snel weg. Waardoor ze zich teleurgesteld, afgewezen en in de steek gelaten voelen in hun medemens.
Vaardigheden o.a. relaties maken en onderhouden, dienstbaar.
Type 2 mag leren “Ik mag eigen behoeftes hebben”.

EnneaType 3 JPZde Presteerder / de Winnaar
*Ik ben talentvol en succesvol*
Ik heb het druk en ik ben trots op mijn successen.
Dat laat ik ook graag zien aan anderen.

Willen iemand zijn die er toe doet, vanuit een angst om er niet toe te doen. Ze streven naar aanzien en status en vermijden verliezen en falen. Ze willen applaus en staan graag in de Spotlights. Ze willen goed presteren en gerespecteerd worden om hun succes. Ze kunnen niet met zichzelf alleen zijn en hebben altijd de erkenning nodig van de ander. Ze zijn altijd bezig met het verwezenlijken van doelen, zijn altijd in actie om dingen te doen met de behoefte aan winnen en succes. De workaholic.
Vaardigheid o.a. doelen stellen en bereiken, netwerken.
Type 3 mag leren “Ik mag eigen gevoelens hebben”.

EnneaType 4 JPZde Romanticus / de Individualist
*Ik ben een gevoelig, origineel, creatief en uniek mens*
Ik ben anders dan anderen, unieker en kleurrijker.
Soms voel ik mij verlaten en neerslachtig.

Een creatief type die graag ten volle wil leven. Het alledaagse vermijdend om niet te hoeven voelen dat ze iets missen of niet zijn om van te houden. Ze voelen zich anders dan anderen en verlangen hevig naar zich compleet en verbonden voelen. Ze zijn altijd opzoek naar iets speciaals, iets bijzonders en ervaren continue een gevoel van leegte, het niet compleet zijn. Ze ervaren hoge toppen en diepe dalen, hebben een hang naar drama en idealiseren wat er niet is. Ze voelen de pijn van het verdriet van het afgescheiden raken.
Vaardigheid o.a. emoties beleven en tonen, creatief.
Type 4 mag leren “Ik mag gelukkig zijn”.

 

de Denkers

De personen met een Enneatype in de groep van het ‘hoofdcentrum’ ervaren een gevoel van tekort: het tekort schieten, zichzelf klein of incompetent vinden. Ze ervaren een tekort aan ruimte, aan veiligheid en/of aan vrijheid. Angst staat aan de basis van het gedrag, het geautomatiseerde mechanisme: ze reageren onbewust vanuit angst, wat resulteert in vluchten, vechten of bevriezen.

EnneaType 5 JPZde Waarnemer
*Ik heb overal verstand van*
Ik wil de dingen graag begrijpen en hou van overzicht.
Ik ben onafhankelijk en graag op mijzelf.

Hun angst gaat over mensen: ze kunnen zich sociaal onhandig voelen en weten niet hoe ze zich moeten gedragen. Ze blijven liever op afstand, want dan zijn ze veilig en voelen ze zich oké. Ze nemen waar om te begrijpen en kunnen participeren wanneer ze het snappen. Ze zijn een kei in het maken van modellen en het terugbrengen van dingen tot de essentie. Ze voelen zich veilig door dingen te weten: kennis is macht.
Vaardigheid o.a. waarnemen, nadenken, analyseren.
Type 5 mag leren “Ik kan me op mijn gemak voelen in de wereld”.

EnneaType 6 JPZde Loyalist
*Ik ben loyaal en toegewijd aan een persoon of zaak*
Ik maak me zorgen over mogelijke tegenslagen.
Ik ben voorzichtig en heb behoefte aan zekerheid.

Maken zich voortdurend zorgen en doen er alles aan om zich veilig te blijven voelen. Om hun eigen angst niet te hoeven voelen zijn ze heel gefocust op wat er gebeurt in hun buitenwereld. Ze zijn trouw en sociaal en zullen ze alles mijden wat de veiligheid kan doen wankelen. Hiertoe houden ze van regels en richtlijnen, scannen ze de omgeving, observeren ze wat wel of niet te doen om binnen de normen van de groep te blijven.
Vaardigheid o.a. observeren, scannen, vragen stellen.
Type 6 mag leren “Ik kan mezelf vertrouwen”.

EnneaType 7 JPZde Levensgenieter
*Ik ben in orde en heb de zaak onder controle*
Het leven is een groot feest.

Ik barst van de leuke plannen, maar dingen komen nooit af.

Vanuit een angst om gevangen te zitten in vaste patronen en de eigen binnenwereld, bewegen ze naar ‘de buitenwereld’ die ze zien als een grote speeltuin vol met plezier en kansen. Ze hebben altijd aandacht voor leuke dingen en het maken van plezier. Ze zijn goed in het maken van plannen en denken in mogelijkheden. De interim.
Vaardigheid o.a. brainstormen, denken in mogelijkheden.
Type 7 mag leren “Ik kan afhankelijk zijn”.

 

Enneatypes met uitleg JPZ

 

Ondersteuning bij het leven van je Enneatype

Iedereen kan leven vanuit een optimale inzet van zijn/haar kwaliteiten, maar ook vanuit een gemiddeld niveau of zelfs afglijden naar een ongezonde manier in tijden van stress. Zo kan de Bemiddelaar heel passief -apathisch- worden om maar enig conflict te voorkomen, de Perfectionist tot in het pieterpeuterige de dingen perfect willen doen, de Helper zich helemaal storten op het (ongevraagd) helpen van een ander, de Winnaar tenkoste van alles en iedereen willen winnen/presteren, de Romanticus verzwelgen in zelfmedelijden, de Waarnemer zichzelf compleet gaan isoleren, de Loyalist zaken niet meer ter discussie wil stellen, de Avonturier zich alleen nog maar stort op plezier en geen enkele verantwoordelijkheid meer neemt en de Baas vooral nog strijd voert om zijn macht te behouden. Let op je Valkuil gaat over een ‘negatieve overtreffende trap’ van je kwaliteiten en helaas is dat vaak ook een blinde vlek voor je. Dus ervaar je je gestresst, dat je al een tijdje op je tenen loopt, let er dan eens op of dat wat mensen altijd in jouw waarderen nu de overhand aan het nemen is in een bepalende vorm: dat er geen ruimte meer is voor een mildere uitvoering. Dan is het tijd voor zelfreflectie 🙂 en actie.

-> Heb jij jezelf herkent in een of meerdere types? Wat leuk en doe er vooral je voordeel mee!

-> Heb jij jezelf herkent in een overtreffende trap (ongezond niveau) van een type en wil je daar iets mee?
Lukt het je niet om daar zelf helderheid in te krijgen of om het anders aan te pakken?
Voel je dan vrij om mij een berichtje te sturen.

-> Heb je vragen of wil je meer informatie?
Stuur mij dan een berichtje zodat we kunnen kijken hoe en wat ik hier in voor jou kan betekenen.

Met de energetische Vision-of-Life coaching kan ik je begeleiden in het ophalen en helen van belemmeringen op heel breed en diep niveau. Dus loop je al langer ergens tegen aan, heb je al andere coaching of therapie gevolgd maar was dat nog niet voldoende om tot de kern te komen…

Neem contact op

Je bent van harte welkom!

Je mag het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

 

2 thoughts on “ONTDEK HET ENNEAGRAM EN JOUW ENNEATYPE !

 1. Beste Jessica,

  Wat een ontzettend leuke en leerzame nieuwsbrief. Dankjewel hiervoor. Ik herken mezelf in meerdere types. Maar welke echt mijn kern is, is mij nog onbekend. Super leuk om te ontdekken natuurlijk. Het is op dit moment bij mij nog erg onzeker en wellicht als er duidelijkheid en rust is dat ik contact met je opneem om dingen uit te gaan zoeken. Super leerzaam en interessant!

  1. Hoi Tessa, dankjewel voor je reactie.
   Het kan ook zeker dat je je herkent in meerdere types. Het gedrag je herkent kan ook passen bij meerdere types.
   Daarnaast kun je vanuit 1 type ook andere kwaliteiten leven, vaak degene met wie je een directe lijn hebt (bv bij de 9: 8-9-1 of 6-9-3).
   En je bent van harte welkom, wanneer dat goed voor je voelt. En mocht je hierin toch vastlopen, weet dat deze methode ook toe te passen is op een enkelvoudig vraagstuk. Succes met alles dat nu speelt. Liefs Jessica

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *