Bewust kiezen voor Je Pure Zelf

HELP, IK WEET HET EVEN NIET MEER…

Je bent op deze website beland omdat je op zoek bent… naar iets of iemand, naar hulp voor inzicht en verduidelijking. Voor begrip of heling. Een coach kies je niet zomaar. Je bent je waarschijnlijk al even aan het oriënteren, over wat jij wilt en nodig hebt.

Iedereen komt op een gegeven moment aan op een punt in het leven waarop je het even niet meer zo goed weet. Ga je links, of rechts, rechtdoor? Wil je iets anders, maar hoe of wat dan? Wanneer je op een kruispunt in je leven komt en je komt er zelf niet uit, dan kun je met iemand gaan praten. Dat kan een goede bekende zijn, een vriend(in) of familielid die jou goed kent. Maar het kan ook een onbekende zijn, zoals een coach of therapeut, die er geheel neutraal in staat en er onbevooroordeeld is voor jou.

Een coach is heel persoonlijk en het is goed dat je je oriënteert wat bij je past. Je kunt terecht bij Praktijk Je Pure Zelf voor allerlei vraagstukken en je wordt begeleid met Holistische coaching en/of Energetische therapie.

Onderstaande items kunnen je al goed op weg helpen, bijvoorbeeld of je wel of niet ondersteuning van een coach wilt of kunt gebruiken en geeft al inzicht hoe je om gaat met bepaalde dingen.

 

1. HOE WERKT HET VOOR JOU?

Onderstaande vragen kun je jezelf stellen om een wat beter inzicht te verkrijgen over hoe jij over bepaalde dingen denkt of hoe je ze ervaart. Wat voor jou belangrijk is. En alles is goed, het is jou beleving!

Schrijf alles wat je ontdekt hebt op een lijst met de datum erbij en bewaar deze.
Op deze manier ga je patronen bij jezelf herkennen en dat kan helpen om succesvol te veranderen.

 • Hoe wordt je wakker?
 • Hoe ga je om met boodschappen en voorraden?
 • Hoe deel je je dag in?
 • Hoe ga je om met huishoudelijke klusjes?
 • Hoe ga je de deur uit?
 • Welke dingen stel je uit?
 • Welke dingen ontloop je?
 • Welke dingen vind je erg leuk om te doen?
 • Hoe gedraag je je tijdens sociale activiteiten
  (bijvoorbeeld uitjes en feestjes)?
 • Hoe gedraag je je in groepen?
 • Wat doe je in je vrije tijd?
 • Hoe ga je om met je kleding en je uiterlijk?
 • Waar besteed je weinig tijd aan?
 • Welke tv programma’s kijk je?
  En welke absoluut niet?
 • Hoe ga je om met nieuwe mensen ontmoeten?
 • Hoe ga je om met je familie?
 • Hoe ga je om met vriendschappen?

Welke normen hanteer je? Wat is voor jouw belangrijk?

 • Wat moet ik van mezelf?
 • Wat mag ik niet van mezelf?
 • Wat mocht ik nooit van mijn ouders?
 • Waarom moet dat?
 • Wat gebeurt er als je dat niet doet?
 • Wat ergert je aan anderen?
 • Wat vindt je erg dat anderen van jou vinden?
 • Waar komt deze norm vandaan?

Als je jouw normen hebt geïdentificeerd dan is het handig om te weten wat de invloed hiervan is. Bijvoorbeeld:
Omdat ik altijd … moet, zal ik … doen.”  of   Omdat ik nooit … mag, zal ik … doen.”.

 

2. GRATIS TIP: JE PURE ZELF IN 5 STAPPEN PER DAG

‘Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig.’
Thich Nhat Hanh

Het geheim van gelukkige mensen is dat zij zich richten op het goede in het leven. Wanneer dingen verlopen zoals jij het graag wilt, is het niet zo moeilijk om gelukkig te zijn. De kunst zit ‘m erin om ook gelukkig te zijn wanneer het allemaal wat minder mee zit. Dan is het belangrijk om ook positieve dingen te kunnen blijven zien en ontdekken!

Je kunt je bij negatieve ervaringen b.v. afvragen “Wat leer ik hiervan?”, of “Wat brengt dit mij?”. Alles heeft namelijk twee kanten. Met onderstaande dagelijkse oefening leer je, om ook in tijden die minder gemakkelijk gaan, om dankbaar te kunnen zijn voor die dag.

MIJN DANKBAARHEIDSDAGBOEK

Datum: ___________________________________________

(na het opstaan)

IK BEN DANKBAAR VOOR : _____________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

MIJN TOP 3 PRIORITEIT VOOR VANDAAG :

1  ________________________________________________

2  ________________________________________________

3  ________________________________________________

MIJN AFFIRMATIE =

__________________________________________________

(voor het slapen gaan)

VANDAAG WAS EEN SUCCES OMDAT : _____________________

__________________________________________________

COMPLIMENTEN DIE IK VANDAAG HEB GEGEVEN / ONTVANGEN :

__________________________________________________

__________________________________________________

MIJN GEVOEL OVER VANDAAG = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Dankbaarheidsdagboek
Wanneer je dagelijks de genoemde 5 stappen volgt, leer je niet alleen dankbaar te zijn, maar ook je gedachten te ordenen, je emoties de ruimte te geven, je dromen te ontvouwen en heb je op de koop toe, ook een dagboek vol fijne herinneringen!

De wet van de aantrekking
Een andere tip is om jezelf iedere dag een affirmatie toe te spreken. Dit is een korte positieve wens, die bij herhaling je gevoel verandert. De af-firmatie wordt daarmee werkelijkheid. Een affirma-tie kan bijvoorbeeld zijn: Ik geloof in mijzelf, of Ik voel me (nu) goed, of Ik ben (nu) vol energie, of Ik accepteer mijzelf volledig zoals ik ben.

 

3. WEL/NIET KIEZEN VOOR ONDERSTEUNING: INTERVIEW MET JEZELF

Wat mag er in jouw leven gebeuren om het bevredigend en de moeite waard te maken? Wat zou jou meer levensvervulling geven?

Als je een geheime passie in je leven zou mogen noemen… wat zou die dan zijn?

Als je morgen wakker wordt en jouw leven is precies zoals je dat het liefste wilt, wat is dan jouw rol in de gemeenschap en waar woon je dan?

Als je jouw leven in dienst zou kunnen stellen van anderen, zonder enige zorgen over je leefstijl, wat zou je dan doen?

 

Als je binnen vijf jaar iets zou willen bereiken en je zou daarbij gedurende de gehele periode een coach tot je beschikking hebben, wat zou dat dan zijn en wat verwacht je van de coach?

Welk doel wil je (specifiek) bereiken met deze coaching?

Als je dat doel hebt bereikt, wat is er dan anders dan nu?

Wat is er nodig (tijd, betrokkenen, etc) om dat te bereiken?

Is hetgeen je wenst realistisch en acceptabel?

 

Al deze vragen helpen je de vraag te beantwoorden of je wel of niet ondersteund wilt worden.
En alles is goed, alleen jij kan dit voor jezelf beslissen.

 

4. GEKOZEN voor ONDERSTEUNING door COACH/THERAPEUT

Ben je er uit en heb je gekozen om ondersteund te worden door een coach of therapeut, dan kunnen onderstaande vragen je helpen om zoveel mogelijk uit de sessies te halen.

Refelectie vragen
Hoe en waarom heb ik voor deze coach gekozen?
Wat was mijn initiële coachvraag?
Wat verwacht ik dat het coachtraject mij gaat opleveren?

Reflectie vragen over het coachgesprek
Wat zijn mijn verwachtingen vooraf?
Wat hebben wij in de sessie gedaan?
Wat heeft het met mij gedaan: hoe voelde ik me voor, tijdens en na de sessie?
Welke inzichten kreeg ik en waardoor?

Conclusie (na afloop van alle coachgesprekken)
Hoe kijk ik terug op de sessies?
Mijn belangrijkste leer-/ontwikkelpunten zijn: …

Voorbereidingsvragen
Hoe gaat het op dit moment met mij?
Hoe is mijn week geweest?
Welke opdracht/doordenker heb ik meegekregen?
Welke ervaringen heb ik daardoor gekregen?
Welke acties heb ik genomen sinds ons laatste gesprek?
Wat heb ik bereikt/welke problemen ben ik tegen gekomen?
Wat wil ik vandaag uit het gesprek halen?
Op welke onderwerpen wil ik vandaag dieper in gaan?
Op welke verantwoordelijkheden wil ik worden aangesproken?
Welke andere zaken zijn belangrijk om nu te melden?

 

Je bent van harte welkom bij Praktijk Je Pure Zelf en het lijkt mij leuk om je te ontmoeten.
Coaching bij Je Pure Zelf houdt in dat ik een stukje mee loop op jouw (levens)pad. Ik zal naar je verhaal luisteren en je vragen stellen. We zullen oefeningen doen en er zal heling plaats vinden, zodat je je meer bewust gaat zijn van je gedachten en gevoelens. Je krijgt steeds meer inzicht in jezelf en van daaruit kun je weer een stapje zetten, naar welke richting dan ook.

Je mag het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Neem contact op