INFORMATIE

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

 

Klik op onderstaand item wanneer je daarover meer informatie wenst:

 • Tarieven

 • Voorwaarden

 • Proefcliënt

 • COVID-19 voorzorgsmaatregelen

  Huidige COVID update van het GAT (beroepsvereniging Alternatieve Therapeuten) n.a.v. de persconferentie van vrijdag 26 november 2021: Zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz mogen hun dienstverlening blijven aanbieden. N.a.v. de persconferentie van 18 december: Deze zorgaanbieders hoeven hun praktijk niet te sluiten, met als advies om waar mogelijk op afstand/digitaal te werken. Praktijk Je Pure Zelf valt onder de Wkkgz en is op afspraak open.
  Voor meer informatie over COVID-voorzorgsmaatregelen bij Je Pure Zelf: klik op
  COVID-19 voorzorgsmaatregelen.

 

Coaching en counseling / Access Bars

Algemene voorwaarden

 • Een afspraak vindt plaats in onderling overleg en is op eigen verantwoordelijkheid.
 • Een afspraak gaat door wanneer beide partijen zich daarbij goed voelen.
 • Annuleren van een afspraak dient minimaal 2 dagen van te voren worden doorgegeven (NB. ziekte en nood uitgezonderd, dit z.s.m. doorgeven).
 • Kom op tijd, maar niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken tijd (er is geen wachtruimte).
 • Zie voor meer voorwaarden de link hierboven.

Kennismakingsgesprek

 • Gratis en geheel vrijblijvend.
 • In de praktijk of laagdrempelig per email/telefoon.
 • Bespreken van jouw wens, hulpvraag, klacht en/of vragen.

Eerste (coach) gesprek / Intake

 • De eerste sessie begint met een intake (over het algemeen ontvang je voorafgaand een Intake-formulier die je uitgeprint en ingevuld dient mee te nemen).

Coach gesprekken

Holistische coaching bij Je Pure Zelf gaat ervan uit dat bewustwording de sleutel is en het antwoord zich bevind in jou zelf. Naast oefeningen die ervoor zorgen dat de verbinding met jezelf (hoofd, hart, lichaam en ziel) wordt verstevigd, kan er ook praktisch geoefend worden (handvatten). Het is een “actief” proces waarin je zelf aan de slag mag en waarbij over het algemeen huiswerk opdrachten worden meegegeven.

 • Een coachgesprek duurt ongeveer 60 minuten per keer.
 • De frequentie is gemiddeld eens in de 2 weken.
 • Resultaat is afhankelijk van de klacht/hulpvraag: meestal na 1 of 2 sessies al effect en na 4 tot 7 sessies een voldoende goed resultaat.
 • Indien gewenst maken we een plan: stellen van een doel en hoe deze te behalen.
 • Het is gebruikelijk dat er (t)huiswerk opdrachten worden gegeven: schaf daarom een schriftje aan, waarin je je wensen, doelen, vragen en ervaringen kunt noteren om zo je proces te volgen.

Access Bars

Opgedane ervaringen (of trauma’s) kunnen bewust -of onbewust- opgeslagen zijn in het celgeheugen en er voor zorgen dat veranderingen lastig lukken. Access Bars (of een andere Healing methode) kan ervoor zorgen dat oude stukken worden geheeld en er ruimte komt voor transformatie. Access Bars is een “inactief” proces, waarbij je ongeveer 90 minuten behandeld wordt.

 • Access Bars is een op zichzelf staande behandeling.
 • Je ervaart sowieso ontspanning, maar het kan ook gebeuren dat je lichaam iets wilt loslaten en dit via dromen, de huid of het maag/darm kanaal doet (vaak in de dagen erna).
 • Resultaat is afhankelijk van de klacht/hulpvraag: 3 tot 5 sessies geven over het algemeen een voldoende tevreden resultaat in een frequentie van iedere 2 tot 4 weken. Daarna kan het ook ingezet worden als ‘onderhoud’ met een ruimere frequentie of wanneer je het weer nodig vind.
  Hoeveel en hoe vaak je langs wilt komen is geheel aan jou (je klacht, je wensen en je ervaring). Meerdere sessies kunnen meer voor je doen, zoals geldt voor een optelsom of sneeuwbal effect, zeker wanneer de klacht of wens al een langere tijd speelt.
 • Access Bars sessies duren ongeveer 90 minuten per sessie (korter voor kinderen).
  Ik plan hiervoor een kleine 2 uur in, om zo genoeg tijd te geven aan dat wat voor jou nodig is.
 • Zorg ervoor dat je (schoon bent/ schone) kleding draagt waarbij je lekker (op je rug) kunt liggen.
 • Belangrijke notitie: de behandeltafel kan personen tot een gewicht van 130 kg dragen.

 

Winkeltje

 • Het ‘Winkeltje’ van Praktijk Je Pure Zelf is alleen open op afspraak.
 • De volgende producten zijn te koop:
  • Edelstenen/Kristallen (los of als hanger)
  • Geurfrequentie oliën
  • Natuurlijke en Verzorgende producten

 

 
Praktijk adres en Coach ruimte

 
Divinatie coaching (Tarot of Transformatiespel)

 
Access Bars

 
Je Pure Zelf Winkeltje met Edelstenen en Kristallen en Verzorgingsproducten

 

Notitie 1: Jij bent verantwoordelijk voor jouw keuzes en manier van leven, maar ik loop graag een stukje mee op jouw pad om je te ondersteunen en te coachen.

Notitie 2: Coaching naar een gezonde leefstijl is bedoeld voor gezonde personen.
Neem, wanneer je klachten hebt, medicijnen gebruikt of een (grote) verandering wilt gaan doen in je eet- of beweegpatroon, dan (ook) altijd contact op met je huisarts, medisch specialist of sport instructeur / fysiotherapeut.

Notitie 3: Mijn begeleiding is complementair en vervangt dus niet de reguliere geneeskunde.

 

Vergoeding

Vergoeding van coaching/counseling of een therapie sessie is afhankelijk van een aantal dingen: bijvoorbeeld hoe je (aanvullend) verzekerd bent, of je een ondersteuning ontvangt vanwege een re-integratie naar de arbeidsmarkt of dat je gebruik kunt maken van een scholingsbudget (van je werkgever). Informeer bij deze verschillende bronnen naar de mogelijkheden voor jou!

Vergoeding via de Zorgverzekering?
Omdat iedere zorgverzekering zo’n beetje andere voorwaarden hanteert voor een tegemoetkoming in of een vergoeding van coachingskosten, heb ik besloten om daar in mijn eigen keuze te maken. Je kunt de sessies bij Praktijk Je Pure Zelf niet vergoed krijgen via jouw Zorgverzekeraar, maar wellicht wel via je werkgever of een andere instantie. Ik heb mijn tarieven hierom bewust laag gehouden, zodat het voor jou toch betaalbaar is.
Wèl is
 Praktijk Je Pure Zelf aangesloten bij Beroepsvereniging CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en bij het Platform CoachFinder, waardoor jij weet dat Je Pure Zelf een betrouwbare praktijk is en voldoet aan een aantal (wettelijke) eisen

 

Informatie vanuit het Platform CoachFinder:
-Klik hier voor meer informatie over Vergoedingen en het verschil tussen Coach, Counselor of Psycholoog.
-Er zijn tegenwoordig heel veel coach-vormen en wellicht zie jij ‘door de coaches het bos’ niet meer? Het CoachFinder platform legt dat ook zeer goed uit. Klik daarvoor hier.

 

 

Adres

Je Pure Zelf

WillemHedastraat 151

1816 KC Alkmaar

Openingstijden

DAG: maandag (oneven-weken), dinsdag, donderdag

AVOND: maandag-, woensdag-, donderdag-avond

WEEKEND: zaterdag ochtend